MENU
Groen

Investeren in groen loont!

Meer dan mooi en gezond

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en een mooie uitstraling alleen. Zo vervult groen een belangrijke rol voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Daarnaast kan het ook helpen om de effecten van geluidsoverlast te beperken en stijgt de vastgoedwaarde van woningen en kantoren in een groene omgeving. Tijd om ons te verdiepen in deze minder bekende kant van groen!

Waterhuishouding

GroenGroen zorgt ervoor dat niet alle neerslag wordt afgevoerd. Een deel wordt “vastgehouden” op het oppervlak van blad, stam en takken (interceptie) en verdampt weer na de bui. De rest wordt in groene gebieden in de bodem geïnfiltreerd, waardoor het bodemwater en uiteindelijk het grondwater wordt aangevuld. Zo wordt er in een groene omgeving minder water afgevoerd en wordt dit ook nog is vertraagd. Om deze reden zijn groene daken uitermate geschikt om grote gebouwen zoals fabriekshallen, ziekenhuizen en grote kantoren te helpen om neerslagpieken af te vlakken. Intensieve groendaken, dat wil zeggen: met een substraatlaag van meer dan 15 cm, hebben het meeste effect en kunnen 50-80% van het gevallen regenwater vasthouden en later weer verdampen. Groen kan op industrieterreinen soms ook worden ingezet voor biologische reiniging van vrijkomend afvalwater.

 

GroenVastgoedwaarde

Groen verhoogt de waarde van onroerend goed. De waarde stijgt het meeste bij zicht op water, namelijk met 15%. In de open ruimte is een stijging te zien van 10% en met het zicht op een park of plantsoen met 5%. Daarnaast verfraait groen ook de omgeving, kleedt het gebouwen aan en verhoogt het de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit leidt vervolgens tot een beter vestigingsklimaat zowel voor burgers als bedrijven. Als neveneffect is er minder criminaliteit in groene wijken en voelen bewoners zich veiliger dan in wijken zonder groen. Een bijkomend voordeel die in dit geval de Mobilane Kant en Klaar Haag biedt is de direct privacy die ook groen kan bieden. Zo wordt deze haag kant en klaar geleverd, waardoor het effect gelijk zichtbaar is.

 

BiodiversiteitGroen

Veel bewoners waarderen natuur in de stad. Hieraan geven ze uiting door het ophangen van nestkastjes, bijenhotels en het bijvoeren van vogels in de winter. Een gevarieerde beplanting biedt volop mogelijkheden om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Met name de aanplant van pollen- en nectarrijke bomen, struiken en vaste planten is van belang voor bijen, vlinders en andere insecten. Bij 10% groen kan de stad een goed leefgebied zijn voor vlinders en bijen, mits het groen gevarieerd is, voldoende voedsel biedt en als een netwerk verspreid door de stad aanwezig is. De afstanden tussen groene gebiedjes mogen niet groter zijn dan 500 meter en in het tussenliggende landschap moeten ook voedselbronnen voor insecten aanwezig zijn.

 

GroenGeluid

Vegetatie of groen is van groot belang voor de wijze waarop lawaai en geluidsoverlast, afkomstig van met name verkeer en industrie, wordt ervaren. In de eerste plaats wordt door groen meestal als aangenaam ervaren geluid geproduceerd, zowel direct (ruisen) als indirect (vogels), dat lawaai deels maskeert. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de omgeving, trekt lawaai minder de aandacht en wordt dit dus ook als minder hinderlijk ervaren. Op het feitelijke geluidniveau van een lawaaibron heeft groen meestal geen grote invloed. Losse beplanting zal meestal geen hoorbare geluidsreductie veroorzaken. Om vegetatie te gebruiken voor geluiddemping is een zeer dichte beplanting nodig. Hiervoor kan je beter gebruik maken van al dan niet begroeide NoiStop, voor een geluidsreductie tot 50%.

 

Groene agenda

Op de themabijeenkomst: Groene Verstedelijking van De Groene Stad, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april de eerste groene factsheets gepresenteerd. In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’. De factsheets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meerwaarde levert op diverse maatschappelijke terreinen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU. In dit artikel is gebruik gemaakt van de groene factsheet ‘Groen: meer dan mooi en gezond’.

Bronnen:

  • http://degroenestad.nl/groene-agenda-factsheets-gepresenteerd-investeren-in-groen-loont
  • http://degroenestad.nl/blog-post/factsheet-groen-meer-dan-mooi-en-gezond

Onze andere artikelen:

Mobilane B.V.

  • Broekweg 3, 3956 NELeersum
  • Postbus 2, 3956 ZR Leersum
  • +31(0)343 42 08 65
  • info@mobilane.nl

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.