MENU
Zorg

Herstel sneller met groen!

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling. Daarnaast heeft het een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Geen overbodig luxe dus om het herstellende vermogen van groen in kaart te brengen.

De positieve effecten van groen in bijvoorbeeld de zorg, maar ook thuis, zijn alom vertegenwoordigd. Zo heeft uitzicht op groen, binnen en buiten, een stress reducerende werking op patiënten en personeel. De lig duur na een operatie neemt dan ook af tot 20% wanneer de patiënt vrij uitzicht heeft op groen. Planten in ziekenhuizen en instellingen zuiveren de lucht en verminderen concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen, waardoor de omgeving frisser en gezonder wordt. Buitengroen vermindert ‘s zomers hitte in en rondom gebouwen, wat leidt tot minder hittestress en minder benodigde koeling. Dit is ook te bereiken door een groen dak en gevelgroen, zij vergroten de isolatiewaarde waardoor men minder stookkosten heeft en het gebouw koeler is in de zomer. Een groene omgeving zorgt voor een aantrekkelijkere omgeving en afwisseling die afleiden van pijn en stress. Ook hoofdpijn neemt af doordat binnenplanten vocht verdampen, waardoor de lucht minder droog is.

Patiënten gebruiken tot 30% minder pijnstillers wanneer zij in een groene omgeving verblijven. “Ik voel mij gewoon minder ziek.”, aldus een kankerpatiënte, behandeld in de ‘chemotuin’. Verder zorgt een groene omgeving ervoor dat mensen meer naar buiten gaan en zijn ze actiever. Dit geldt ook voor hoogbejaarden en ambulante patiënten. Verder heeft een groene omgeving ook effect op het personeel. Zo zag een verzorgingshuis door een groene inrichting het aantal vrijwilligers verdrievoudigen.

Zorg

Temperatuur

Veel ziekenhuizen liggen in stedelijk gebied waar het gewoonlijk warmer is dan daarbuiten (het hitte-eiland effect). Dit effect speelt zowel in grote steden als in provinciesteden en dorpen en is groter naarmate de bebouwing dichter is. De gemeten maximale verschillen variëren van één tot enkele graden met piekwaarden tot ca. 8 ºC en incidenteel zelfs meer dan 10 graden. Hittestress door een overmaat van warmte heeft negatieve effecten op de gezondheid van met name ouderen, chronisch zieken en zwangeren en kan leiden tot verhoogde sterfte. Daarnaast beïnvloedt het de concentratie en het arbeidsvermogen van het personeel negatief. Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in circa 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens 7 dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en het opwarmen van de aarde zullen de perioden met warmtestress in de stad verder toenemen. Groen kan echter helpen om de opwarming in de stad te beperken. Groen koelt door beperking van de instraling (schaduw) en door verdamping van water. Zo zorgt 10% groen ervoor dat het hitte-eiland effect in het stedelijk gebied met gemiddeld 0.6 ºC vermindert. Een groen dak, eventueel in combinatie met gevelgroen, draagt bij aan de isolatie van gebouwen. Het vermindert de opwarming van ziekenhuisgebouwen en beperkt daardoor de warmte stress voor patiënten en personeel en vermindert bovendien de kosten voor koeling en verwarming. Dergelijke groene gebieden dragen ook bij aan de vastlegging van CO2, wat zorgt voor schonere lucht.

Zorg

Luchtkwaliteit

De belangrijkste verontreinigingen in de buitenlucht zoals stikstofoxiden (NOx ), fijn stof (PM10/PM2,5) en vluchtige organische stoffen zoals benzeen zijn met name afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet betekent dit niet dat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en nabij verkeersknooppunten kunnen de concentraties nog sterk oplopen. Binnen in gebouwen is de luchtkwaliteit vaak slecht; door het grote aantal mensen in een relatief kleine ruimte loopt het CO2 -gehalte vaak sterk op. Bovendien kunnen er vluchtige organische verbindingen zoals formaldehyde en benzeen aanwezig zijn afkomstig uit bouwmaterialen. Binnengroen kan gebruikt worden om de luchtkwaliteit in gezondheidsinstellingen te verbeteren. Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2 -gehalte. Ook zijn planten in staat om vluchtige organische stoffen uit de lucht te filteren. Ook kan binnengroen bijdragen aan een minder droge lucht in gebouwen.

Stress en gemoedstoestand

Een bezoek of verblijf in een ziekenhuis is voor de meeste patiënten een stressvolle gebeurtenis. Een hoog stressniveau kan een voorspoedig herstel belemmeren. Ook voor het verplegend personeel is het werken in een dergelijke omgeving stressvol. Gelukkig verminderen planten in de wachtruimte stressgevoelens. Planten helpen echter niet alleen tegen stress, ook in de ziekenhuiskamer verminderen planten angst- en pijngevoelens. Vervolgens zorgt uitzicht op groen vanuit de ziekenhuiskamer voor een kortere ligduur (bijna een dag). Patiënten in een Amerikaans ziekenhuis hadden na een galblaasoperatie minder sterke pijnstillers nodig wanneer ze herstelden in een kamer met uitzicht op bomen, dan wanneer ze herstelden in een kamer met uitzicht op een stenen muur.

 

Groene agenda

Op de themabijeenkomst: Groene Verstedelijking van De Groene Stad, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april de eerste groene factsheets gepresenteerd. In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’. De factsheets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meerwaarde levert op diverse maatschappelijke terreinen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU. In dit artikel is gebruik gemaakt van de groene factsheet ‘Groen en herstellen’.
  • http://degroenestad.nl/groene-agenda-factsheets-gepresenteerd-investeren-in-groen-loont/

Lees ook onze andere artikelen:

Mobilane B.V.

  • Broekweg 3, 3956 NELeersum
  • Postbus 2, 3956 ZR Leersum
  • +31(0)343 42 08 65
  • info@mobilane.nl

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.